המתה בקלות דעת

בשנת 2019 חלה רפורמה חדשנית בעבירות ההמתה בישראל אשר באה לידי ביטוי באמצעות הרחבתן של סעיפי העבירות השונות. חשוב להבין כי הרפורמה שחלה בעבירות ההמתה גרמה להלימה טובה יותר בין העבירה לבין הענישה. בעבר, במקרה שהורשע נהג בעבירת המתה, העונש הצפוי עמד על עד 20 שנות מאסר בפועל ואילו כיום, העונש לצד העבירה תואם בצורה טובה יותר.

במאמר זה נדון על עבירת המתה בקלות דעת, ונציג כיצד העבירה הנוכחית מאפשרת מרחב עבודה רחב יותר לשופטים בבתי המשפט לתעבורה, ואף נציג את ההשלכות בגין העבירה.

 

להאזנה למאמר לחצו כאן:

 

המתה בקלות דעת, ההיבט המשפטי

קדושת החיים הינה שמירה על חיים, בפרט חיי אדם, תוך נתינת ערך גבוה ביותר לקדושתם. ערך זה הינו יסוד בענייני הדת והמוסר. החוקים המשפטיים בישראל, מתייחסים לערך זה ברצינות יתרה, כשחלק מפסקי הדין נועדו למנוע בכל תוקף גדיעת חיי אדם בכל צורה שהיא. לכן, כאשר אדם נאשם בעבירת המתה בקלות דעת, קיימת ענישה בהתאם החל מקנס כספי ועד למאסר בפועל!.

חומרתן של עבירות ההמתה

מכיוון שעבירות המתה מתייחסות לתוצאות עבירות פליליות בהן התרחש הנורא מכל – אובדן חיי אדם, ישנן דרכי פעולה מחמירות מאוד, עם הנאשמים בגרימה למוות. ישנם הבדלים בין עבירות ההמתה השונות, אשר מתבטאים ביסוד הנפשי של מבצע העבירה, המוביל לפערים בצורת העונשין המקובלת כלפי כל מעשה המתה.

הרפורמה החדשה בעבירות המתה, סיווג העבירות לפי דרגת חומרתן

בעבר חולקו עבירות ההמתה ל-3 סוגים: המתה ברצח, המתה ברשלנות והריגה. לכל סוג עבירת המתה, נחקקה צורת העונש הרלוונטית. בפועל, עבירת ההריגה כללה בתוכה קשת רחבה של עבירות המתה, כאשר חלקן חמורות ביותר, אולם העונש שניתן עליהן היה קל באופן יחסי, זאת בשל ההגדרה הגסה שכללה כמעט כל מעשה הגורם למות אדם, מלבד מעשים המוגדרים כרצח מכוון.

כך יצא שאשמים בהריגה בנסיבות מחמירות נענשו בעונש קל יותר, ומבחינה מוסרית, זכו להאשמה קלה. זאת בניגוד למעשי רצח המרשיעים את הנאשם ועונשים אותו במאסר עולם ובכתם מוסרי חמור. צורות חקיקה וענישה אלה, גררו אחריהן ביקורת ציבורית רחבה.

המתה בקלות דעת
המתה בקלות דעת

הרפורמה של שנת 2019 בעבירות ההריגה

בשנת 2019 נערכה רפורמה, לפיה ידורגו עבירות ההריגה בצורה רחבה יותר, להלן:

 • גרימת מוות ברשלנות.
 • המתה בקלות דעת.
 • המתה בנסיבות של אחריות מופחתת.
 • רצח.
 • רצח בנסיבות מחמירות.

לכל עבירה – עונש ספציפי לפי דרגת חומרתה.

מהי תאונת דרכים קטלנית?

לצערנו, עם התפתחות הטכנולוגיה ושיפור דרכי הנסיעה, הצטרפה לרשימת גורמי התמותה תופעה מצערת מאוד: קטל בכבישים הקורה כתוצאה מתאונות דרכים קטלניות. תאונת דרכים קטלנית היא תאונה הגורמת לאובדן חיי אדם. תאונת דרכים קטלנית יכולה להתרחש כתוצאה מרשלנות, כפעולת רציחה או כעבירה של המתה בקלות דעת.

המתה בקלות דעת, הגדרה

המתה בקלות דעת מתייחסת לעבירה אותה מבצע אדם כאשר הוא לוקח סיכון בלתי סביר ביודעין, כשיש צפיות גבוהה לכך שתיגרם תוצאה קטלנית, אולם הנאשם מקווה שלא תתרחש. בתוך קטגוריה זו נכללים: נהיגה מסוכנת וכיוצא בזה. יש לדעת שעבירה זו מוגדרת כפלילית רק כשמתקיימת בה התוצאה הקטלנית, כלומר מותו של אדם בפועל.

העונש הצפוי לנאשמים בעבירות של המתה בקלות דעת

המתה בקלות דעת - accidents-adv

במקרים שונים מצאה את עצמה מערכת החוק, כבולה אל צורות ענישה לא מספקות, שאינן עונות על הצורך הגדול להעניש כדין מבצעי עבירות חמורות. לפיכך נכנס לחוק, תיקון חוק העונשין בעניין המתה בקלות דעת, כשהוא מחלק את סוגי עבירה זו ל-4 עבירות שונות:

סוג העבירה העונש
רצח בנסיבות מחמירות מאסר עולם חובה
רצח באחריות מופחתת (בוצע מתוך כוונה או אדישות) עונש מרבי של מאסר עולם
המתה באחריות מופחתת ענישה של עד 20 שנות מאסר
המתה מתוך קלות דעת ענישה של עד 12 שנות מאסר

 

תאונת דרכים קטלנית, כיצד מסווגים את סוג העבירה?

עבירות המתה הן עבירות תוצאתיות, כלומר הענישה עליהן תלויה בקיום תוצאה קטלנית של קיפוח חיי אדם. כמו כל עבירה פלילית, גם עבירות המתה מורכבות משני יסודות: יסוד נפשי ויסוד עובדתי. בית המשפט יחקור את שני אספקטים אלו, ולפיהם תיקבע סוג העבירה וצורת העונשין המקובלת בגינה.

היסוד הנפשי : היסוד הנפשי מתייחס להתייחסות הסובייקטיבית של הנהג כלפי היסוד העובדתי. יש לציין כי אין להפליל אדם בביצוע מעשה ללא כוונה פלילית. ישנם 3 סוגי רכיבים ליסוד הנפשי:

 • רכיבים קוגניטיביים – כמו מודעות וחשד.
 • רכיבים נורמטיביים – כמו רשלנות.
 • רכיבים רצוניים – כוונה, אדישות וקלות דעת.

לפני הפסיקה, יחקור בית המשפט את מניעי הנהג הפוגע לסוגיהם, כשכל אחד מהם מבטא יסוד נפשי שונה, המחייב צורת עונשין שונה. אין דומה המתה מתוך כוונה לכזו שנעשתה מתוך רשלנות או קלות דעת, לכל אחד מהרכיבים צורת תגובה מתאימה. המחוקק הישראלי מפרט את סוגי המצבים המנטליים של מבצע העבירה. ביניהם: צפיות, קלות דעת, כוונה, חשד, "נמנע מלברר", רשלנות ועוד.

היסוד העובדתיהיסוד העובדתי מתייחס לנסיבות המוות ולקשר שלהם להתנהגות הנהג הפוגע. במהלך חקירת היסוד העובדתי, יבדוק בית המשפט האם באמת ביצע הנאשם מעשה שלא יעשה, לאחר מכן יתבררו נסיבות המעשה, ובאחרונה, יוודא בית המשפט האם התקיימה תוצאה קטלנית ונגרם מוות בפועל. תפקידו של הסנגור, עו"ד תעבורה, הוא לדאוג שינותק הקשר הסיבתי בין התנהגותו של הנאשם, לבין תוצאות המעשה, מה שיזכה אותו מכל אשמה, או יפחית מחומרת מעשיו, וחומרת העונש.

מה ההבדל בין המתה בקלות דעת לבין גרימת מוות מתוך רשלנות?

המתה בקלות דעת מתייחסת לעבירות שבוצעו מתוך מודעות של מבצע העבירה, לכך שיתכנו תוצאות קטלניות למעשיו. לעומתו, הגורם מוות מתוך רשלנות מוגדר כמי שלא היה מודע לתוצאות העתידיות של רשלנותו.

דוגמאות לביצוע עבירות המתה בקלות דעת

המתה בקלות דעת - accidents-adv

קיים קושי לפסוק אילו מעבירות ההמתה נעשו מתוך רשלנות, ואילו נעשו מתוך קלות דעת, שכן ההבדלים ביניהן דקים, ולעיתים רק לב האדם יודע את מניעי פעולתו. אולם פעמים רבות ניתן ללמוד מהתנהגותו של הנהג על כך שהעבירה נעשתה מתוך מודעות, להלן מספר דוגמאות של נהיגה מסוכנת, שבקרות מקרה של מוות, תוגדרנה כהמתה בקלות דעת:

 • נהיגה ללא רישיון – כאשר נהג הרכב הפוגע, נהג ללא רישיון נהיגה, הוא מאשש את העובדה כי הוא לקח סיכון בלתי סביר לכך שיקופדו חיי אדם, שכו ישנה סבירות וצפיות גבוהה לכך שתתרחש תאונה קטלנית, בהיעדר הסמכה והכשרה של הנהג.
 • נהיגה מתוך שכרות או השפעת סמים – נהג שלקח סמים קלים או קשים לפני הנסיעה או במהלכה, או שנהג מתוך רמה כלשהי של שכרות, מעיד על מעשה של עבירת המתה בקלות דעת, מתוך לקיחת סיכון ברור של פגיעה בחיי אדם.
 • חצייה של קו הפרדה רצוף – נהג שחצה קו הפרדה תוך שהוא עוקף מכונית ארוכה מאוד, או ששדה הראייה שלו מוגבל, עשה מעשה שהייתה בו צפיות גבוהה להתרחשות של תאונה קטלנית.
 • נהיגה במהירות מופרזת, שאינה תואמת באופן בולט את תנאי הדרך.
 • דריסתו של הולך רגל במעבר חצייה – במידה והנהג עקף מימין או משמאל, רכב שנעצר במעבר החצייה, וכן מהירות הנסיעה הייתה גבוהה, יואשם בהמתה בקלות דעת.
 • "גניבת רמזור" – נהג שנכנס במהירות גבוהה אל צומת מרומזר באדום, סמוך להתחלפות הרמזור מכתום לאדום, כשהוא האיץ את קצב הנסיעה, במידה ופגע ברכב שנסע ברמזור ירוק וגרם למוות, יואשם בהמתה בקלות דעת.

חשיבות עו"ד תעבורה בתיקי המתה בקלות דעת

מכיוון שהרשעה בבית משפט לתעבורה בעבירות ההמתה השונות כדוגמת המתה בקלות דעת, נושאת עונשים חמורים לרבות: קנס כספי,  פסילת רישיון הנהיגה בפועל, פסילה על תנאי ואף מאסר בפועל, חשוב מאוד להיוועץ בעו"ד מהרגע הראשון, בכדי להפחית את כובד הראיות שהצטברו, למנוע הרשעה כאשר מדובר בהאשמת שווא, ולהגיע לתוצאות המשפטיות הטובות ביותר, כאשר ההבדל לעיתים הינו הרשעה אל מול זיכוי.

 

עד אותה רפורמה, חולקו עבירות ההמתה ל-3 סוגים שונים, כך שבפועל ייתכנו מקרים שאדם קיבל עונש רב יותר מזה שהוא היה צפוי לו מכיוון שלא הייתה עבירה אחרת לשייך לו. לאחר כניסתה של הרפורמה החדשה, עבירות ההמתה הורחבו ל-5 סוגים כך שקיום קיימת הלימה בין העונש לבין העבירה שהתבצעה. לעוד בנושא, במאמר המלא.
המתה בקלות דעת מכילה בתוכה 4 עבירות שונות, כאשר כל עבירה נושאת עימה עונש אחר למשל: נהג שהואשם ברצח בנסיבות מחמירות צפוי לעונש מאסר בפועל, ולחילופין נהג שהואשם בהמתה בקלות דעת יהיה צפוי לעונש של עד 12 שנות מאסר. לכן, קיימת חשיבות רבה לסיווג העבירה, לעוד בנושא ניתן למצוא באתר שלנו.
דוגמאות לתיקי תאונות דרכים בהם סייענו

 מייל אישי: [email protected]

 מייל אישי: [email protected]

עוד בנושא

תאונת טרקטורון

תאונות טרקטורון מתבצעות לרוב בשטחים פתוחים כמו שדות ושטחים מדבריים שאינם כבישים. האחראים להן יהיו בדרך כלל בני נוער העושים שימוש בטרקטורון לצורכי בילוי, מה

תאונת דרכים משאית

תאונת דרכים בה מעורבת משאית היא תמיד אירוע גדול. מעצם היותה של המשאית כלי רכב כבד וגדול, שבדרך כלל גם מכיל הרבה סחורה, כל חריגה

תאונת דרכים מה עושים

במקרה בו אתם מעורבים בתאונת דרכים, חשוב שתנקטו במספר פעולות מהותיות בזירת התאונה. במאמר זה תוכלו למצוא מספר פרטים חשובים ושימושיים שיוכלו לשמש אתכם במקרה

תאונת דרכים עצמית

מדי שנה מתרחשות בישראל אלפי תאונות דרכים אשר מתוכן גם תאונת דרכים עצמית. אנו נתקלים בלא מעט מקרים בהם אנשים אינם מבינים את ההבדלים בין

תאונת קורקינט חשמלי (גלגינוע)

הכלי "הקומפקטי" והזריז הזה המכונה בעברית גלגינוע, או בשפה מדוברת: קורקינט חשמלי, צבר תאוצה, והיום אנו רואים רבים שרוכשים את כלי הרכב דו-הגלגלי הזה, למטרות

תאונת אופניים

רוכבי אופניים ביום יום הם משהו שהולך ומשתלט לנו על שדה הראייה, רבים בוחרים לרכב על אופניים בגלל החיסכון הגדול בדלק, בשל הפעילות הספורטיבית וכן,

בוחן תנועה בתאונת דרכים

אם הייתם מעורבים בתאונת דרכים קשה, סביר להניח שנתקלתם בבוחן התנועה בזירת התאונה. חשוב שתבינו את המשמעות הרבה שיש למסקנותיו של בוחן התנועה שכן עלולות

תאונת דרכים הולך רגל

תאונות דרכים בהם מעורבים הולכי רגל מסתיימות בדרך כלל בפגיעות ובפציעות חמורות עד לגרימת מוות, כאשר הסיבה לכך הינה הגיונית, שהרי יחסי הכוחות אינם שווים

עונש מאסר בפועל בתאונות דרכים

תאונת דרכים היא אירוע שאף אחד לא רוצה למצוא את עצמו מעורב בו. הדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בתאונה שבה יש נפגעים, ברכוש וכמובן בנפש.

תאונת דרכים במהלך שירות צבאי

השירות הצבאי הוא פרק משמעותי בחייו של אזרח במדינת ישראל. לעיתים, במהלך השירות עלולות להתרחש תאונות דרכים, שבעקבותיהן עלול הנהג למצוא את עצמו בהליך משפטי.

גרם מוות ברשלנות בתאונת דרכים

עבירות ההמתה הינן העבירות החמורות ביותר בחוק, זאת בהתחשב בכך שהחוק מתייחס לקדושת החיים כערך עליון, ומעוניין למנוע מקרי מוות ככל שניתן. כדי למגר את

אי השארת פרטים בתאונה עם נפגעים

הייתם מעורבים בתאונת דרכים? אחד הצעדים הראשונים שעליכם לבצע הוא החלפת פרטים עם שאר המעורבים בתאונה. אי החלפת פרטים עלול להוביל אתכם לעונש חמור במיוחד,

תאונת דרכים נהג צעיר

לצערנו הרב, ניתן לראות כי במדינת ישראל תאונות דרכים הן אירוע נפוץ אשר מתרחש מדי יום. מדובר בנתון מדאיג אשר עשוי להעיד על כך שנהגים

כתב אישום בגין מעורבות בתאונת דרכים

אם הייתם מעורבים בתאונת דרכים, קבלת כתב אישום בעקבות המעורבות בתאונה יכולה ללא ספק להיות אירוע מאוד מטלטל. ישנם אזרחים רבים שהיו רחוקים מהאשמה פלילית

תאונת דרכים עם הרוגים

עבירות המתה נחשבות לעבירות החמורות ביותר בחוק הישראלי, כאשר חוק העונשין על גרימת מוות הוא המחמיר ביותר מבין העבירות השונות. בעבר חולקו עבירות ההמתה ל-3

תאונת פגע וברח

תאונת פגע וברח מכונות בחוק תאונות הפקרה, מה שמתאר את שקורה בפועל בתאונות מסוג זה. תאונות פגע וברח הן תאונות בהן נמלט הנהג הפוגע מהמקום,

 תאונת דרכים קטלנית

תאונת דרכים קטלנית תגרור אחריה שימוע של הנהג האחראי למוות, מול קצין משטרה וכתב אישום בגין ביצוע עבירה של המתה. צורת המוות שונה בכל מקרה,

תאונת טרקטורון

תאונות טרקטורון מתבצעות לרוב בשטחים פתוחים כמו שדות ושטחים מדבריים שאינם כבישים. האחראים להן יהיו בדרך כלל בני נוער העושים שימוש בטרקטורון לצורכי בילוי, מה

תאונת דרכים משאית

תאונת דרכים בה מעורבת משאית היא תמיד אירוע גדול. מעצם היותה של המשאית כלי רכב כבד וגדול, שבדרך כלל גם מכיל הרבה סחורה, כל חריגה

תאונת דרכים מה עושים

במקרה בו אתם מעורבים בתאונת דרכים, חשוב שתנקטו במספר פעולות מהותיות בזירת התאונה. במאמר זה תוכלו למצוא מספר פרטים חשובים ושימושיים שיוכלו לשמש אתכם במקרה

תאונת דרכים עצמית

מדי שנה מתרחשות בישראל אלפי תאונות דרכים אשר מתוכן גם תאונת דרכים עצמית. אנו נתקלים בלא מעט מקרים בהם אנשים אינם מבינים את ההבדלים בין

תאונת קורקינט חשמלי (גלגינוע)

הכלי "הקומפקטי" והזריז הזה המכונה בעברית גלגינוע, או בשפה מדוברת: קורקינט חשמלי, צבר תאוצה, והיום אנו רואים רבים שרוכשים את כלי הרכב דו-הגלגלי הזה, למטרות

תאונת אופניים

רוכבי אופניים ביום יום הם משהו שהולך ומשתלט לנו על שדה הראייה, רבים בוחרים לרכב על אופניים בגלל החיסכון הגדול בדלק, בשל הפעילות הספורטיבית וכן,

בוחן תנועה בתאונת דרכים

אם הייתם מעורבים בתאונת דרכים קשה, סביר להניח שנתקלתם בבוחן התנועה בזירת התאונה. חשוב שתבינו את המשמעות הרבה שיש למסקנותיו של בוחן התנועה שכן עלולות

תאונת דרכים הולך רגל

תאונות דרכים בהם מעורבים הולכי רגל מסתיימות בדרך כלל בפגיעות ובפציעות חמורות עד לגרימת מוות, כאשר הסיבה לכך הינה הגיונית, שהרי יחסי הכוחות אינם שווים

עונש מאסר בפועל בתאונות דרכים

תאונת דרכים היא אירוע שאף אחד לא רוצה למצוא את עצמו מעורב בו. הדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בתאונה שבה יש נפגעים, ברכוש וכמובן בנפש.

תאונת דרכים במהלך שירות צבאי

השירות הצבאי הוא פרק משמעותי בחייו של אזרח במדינת ישראל. לעיתים, במהלך השירות עלולות להתרחש תאונות דרכים, שבעקבותיהן עלול הנהג למצוא את עצמו בהליך משפטי.

גרם מוות ברשלנות בתאונת דרכים

עבירות ההמתה הינן העבירות החמורות ביותר בחוק, זאת בהתחשב בכך שהחוק מתייחס לקדושת החיים כערך עליון, ומעוניין למנוע מקרי מוות ככל שניתן. כדי למגר את

אי השארת פרטים בתאונה עם נפגעים

הייתם מעורבים בתאונת דרכים? אחד הצעדים הראשונים שעליכם לבצע הוא החלפת פרטים עם שאר המעורבים בתאונה. אי החלפת פרטים עלול להוביל אתכם לעונש חמור במיוחד,

תאונת דרכים נהג צעיר

לצערנו הרב, ניתן לראות כי במדינת ישראל תאונות דרכים הן אירוע נפוץ אשר מתרחש מדי יום. מדובר בנתון מדאיג אשר עשוי להעיד על כך שנהגים

כתב אישום בגין מעורבות בתאונת דרכים

אם הייתם מעורבים בתאונת דרכים, קבלת כתב אישום בעקבות המעורבות בתאונה יכולה ללא ספק להיות אירוע מאוד מטלטל. ישנם אזרחים רבים שהיו רחוקים מהאשמה פלילית

תאונת דרכים עם הרוגים

עבירות המתה נחשבות לעבירות החמורות ביותר בחוק הישראלי, כאשר חוק העונשין על גרימת מוות הוא המחמיר ביותר מבין העבירות השונות. בעבר חולקו עבירות ההמתה ל-3

תאונת פגע וברח

תאונת פגע וברח מכונות בחוק תאונות הפקרה, מה שמתאר את שקורה בפועל בתאונות מסוג זה. תאונות פגע וברח הן תאונות בהן נמלט הנהג הפוגע מהמקום,

 תאונת דרכים קטלנית

תאונת דרכים קטלנית תגרור אחריה שימוע של הנהג האחראי למוות, מול קצין משטרה וכתב אישום בגין ביצוע עבירה של המתה. צורת המוות שונה בכל מקרה,

תאונת טרקטורון

תאונות טרקטורון מתבצעות לרוב בשטחים פתוחים כמו שדות ושטחים מדבריים שאינם כבישים. האחראים להן יהיו בדרך כלל בני נוער העושים שימוש בטרקטורון לצורכי בילוי, מה

תאונת דרכים משאית

תאונת דרכים בה מעורבת משאית היא תמיד אירוע גדול. מעצם היותה של המשאית כלי רכב כבד וגדול, שבדרך כלל גם מכיל הרבה סחורה, כל חריגה

תאונת אופנוע וקטנוע

בשנים האחרונות ניתן לראות כי מתרחשות תאונות רבות ברחבי כבישי ישראל בדרגות חומרה שונות החל מפציעות המוגדרות כקלות ועד לפגיעות חמורות אשר עשויות לכלול אובדן