גרם מוות ברשלנות בתאונת דרכים

עבירות ההמתה הינן העבירות החמורות ביותר בחוק, זאת בהתחשב בכך שהחוק מתייחס לקדושת החיים כערך עליון, ומעוניין למנוע מקרי מוות ככל שניתן. כדי למגר את תופעת הקטל ברשלנות, חוק העונשין כלפי מי שגרם מוות ברשלנות בתאונת דרכים, הינו מחמיר ביותר, ויכול להתבטא אף בגזר דין של מאסר מאחורי סורג ובריח. בכל מקרה בו נגרם מוות ברשלנות בתאונת דרכים, חשוב להתייעץ מיידית עם עורך דין לענייני תעבורה. מעוניינים לדעת עוד? המשיכו לקרוא, כל המידע הרלוונטי, עכשיו לפניכם.

 

להאזנה למאמר לחצו כאן:

 

גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים

כחלק משיקולי בית המשפט בגרימת מוות ברשלנות קיים דגש על עקרון קדושת החיים הינו מושג מתחום המוסר והדת, הנותן חשיבות עצומה לשמירה על חיים, בעיקר חיי אדם, ומניעה של גדיעת החיים בכל דרך. קדושה זו עשויה אף להפקיע אותם מדיונים שונים. בית המשפט מייחס חשיבות רבה לשמירה על עקרון זה, תוך שהוא מחוקק חוקים להגנה ולהרתעה כדי למנוע גרימת מוות בדרכים שונות.

תאונות דרכים קטלניות

תאונת דרכים קטלנית, מוגדרת כתאונה עם כלי מנועי שבה נהרג אדם אחד לפחות. תאונות אלו לצערנו אינן נדירות כל כך ובשנים האחרונות נמדדים מדי שנה מספר המקרים של תאונות דרכים קטלניות, במספרים גבוהים, המספרים על חיים שנגדעו באיבם, מותירים אחריהם, אישה, בעל או ילדים, שחרב עליהם עולמם. בחקיקה נקבעה צורת ענישה מחמירה כלפי גרימת מוות בכל צורה שהיא, וזאת כדי לייצר גורם הרתעה שיגרום לנהגים להשקיע מעט יותר תשומת לב וזהירות בנהיגה.

גרם מוות ברשלנות, מהי ההגדרה המדויקת לסוג עבירה ספציפית זו?

גרם מוות ברשלנות בתאונת דרכים - accidents-adv

החוק הפלילי מגדיר את ההתנהגות הרשלנית, כהתנהגות שבעטיה גרם אדם לנזק, מפני שלא היה מודע לנסיבות השונות, לתוצאות העתידיות של מעשיו או לטיב מעשיו, זאת כאשר האדם הסביר כן יכול היה להיות מודע לנזקים הצפויים. מקרה שהצפיות, כלומר, אפשרות גרימת התוצאה, עומדת בגדר של סיכון סביר, לא תוטל על מי שגרם מוות ברשלנות, כל אחריות פלילית.

המשמעות של הרשלנות, הינה הטלת אחריות על האדם שגרם לנזק, אף שלא היה מודע לאחד מרכיבי היסוד העובדתי, משום שהאדם הסביר היה יכול להיות מודע לרכיב זה. כדי שנהג יואשם בנהיגה רשלנית, על התביעה המשפטית חלה חובת ההוכחה, כי הנהג אכן היה פזיז או רשלן.

גרם מוות ברשלנות – תיאור זה מהווה מקרה של אדם שלא היה מודע לתוצאות המוות, אולם בשל חוסר מודעתו גרם לאובדן חיי אדם. מכיוון שאדם זה היה צריך להיות מודע להשלכות האפשרויות של הסיכונים השונים, מוטלת עליו האחריות הפלילית. בשפה משפטית מוגדר חוסר המודעות של הנאשם כ"מודעות בכוח".

גרם מוות ברשלנות בתאונת דרכים, מה העונש הצפוי לנהג הנאשם?

חוק העונשין בישראל, סעיף 304, מתייחס לעבירות של גרימת מוות ברשלנות, כשהעונש המרבי על עבירה זו הינו מאסר בפועל של עד 3 שנים.

גרם מוות ברשלנות בתאונת דרכים
גרם מוות ברשלנות בתאונת דרכים

ההבדלים בין עבירות הריגה לבין עבירות של גרימת מוות ברשלנות

לא כל עבירות ההמתה חמורות באותה מידה, מבחינה חוקית ומוסרית. רצח בנסיבות מחמירות ורצח, הן עבירות ההמתה הממוקמות בראש סולם העבירות החמורות, לאחריהן תמוקמנה עבירות ההריגה ולבסוף גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים, וגרימת מוות מתוך נהיגה בחוסר זהירות.

להלן ההבדלים בין עבירות ההריגה לעבירה של גרימת מוות ברשלנות:

עבירות הריגה גרימת מוות ברשלנות
הגדרה עבירה של גרימת מוות שבה הוכח כי היה קיים יסוד נפשי מסוג כוונה, פזיזות או קלות דעת – עבירות הנעשות מתוך מודעות. עבירת המתה בה מואשם הנהג בכך שלא היה מודע לתוצאות מעשיו, למרות שהאדם הסביר היה יכול להיות מודע לתוצאות המוות האפשריות בלקיחת סיכונים שונים וכדומה.
דרגת החומרה חמורה פחות חמורה מעבירות הריגה שנעשו מתוך מודעות.
דוגמאות נהיגה מתוך שכרות, אי ציות לחוקי תנועה, נהיגה תחת השפעה של סמים. נהג שסטה מהמסלול עקב הסחת דעת בגלל שלט פרסומת, סטיה מהנתיב כתוצאה מהחלקה על כתם שמן, אי ציות לתמרור של מתן קדימה או לתמרור עצור
העונש לפי החוק עד 20 שנות מאסר עד 3 שנות מאסר

 

האם דריסת הולך רגל נכללת תחת ההגדרה גרם מוות ברשלנות?

תרחיש בו הולך רגל קיפח את חייו כתוצאה מפגיעה של נהג שנסע במהירות מופרזת, או עקב עבירת תנועה חמורה של נהג שיכור, במקרים רבים לא ייחשב כעבירת רשלנות בתאונת דרכים, אלא לעבירת הריגה. זאת משום שכאשר בוחנים את המקרה, עולה מן הראיות כי הנהג פעל בקלות דעת ובפזיזות כאשר בחר לנהוג בצורה המסכנת חיי אדם. עבירה זו מוגדרת כעבירת המתה מודעת, מה שגורם להחמרת האישום והעונש במידה רבה.

מהם היסוד העובדתי והיסוד הנפשי, ומה נקבע על פיהם?

כל עבירה פלילית מורכבת משני רכיבים: היסוד הנפשי והיסוד העובדתי. כדי להאשים אדם בעבירה פלילית ולסווג את חומרת עבירתו במדויק, חשוב לחקור היטב, אילו סוגי יסודות הרכיבו את המעשה.  מה ההסבר של כל יסוד?

  • יסוד עובדתי – היסוד העובדתי מתייחס למרכיבים האובייקטיביים של המעשה. בית המשפט בוחן 3 היבטים: הנהג אכן ביצע מעשה שלא יעשה או ביצע עבירה במחדל. בדיקת נסיבות ביצוע העבירה וכן אימות תוצאות העבירה – גרימת מוות בפועל. עבירה של גרימת מוות היא תוצאתית ותיחשב ככזאת רק במקרה בו נהרג אדם אחד או יותר כתוצאה ישירה של התאונה. במהלך חקירת יסוד זה, ייבחן קשר בין מות הנפגע בתאונה לבין התנהגות הנהג הפוגע. חשוב להיוועץ בעורך דין מקצועי אשר ידאג בכל מקרה של האשמת שווא, לנתק את הקשר בין נסיבות המוות להתנהגות הנהג.
  • יסוד נפשי – אחריות בעוון של עבירה פלילית תוטל על הנאשם רק במקרה בו אל המעשה התלוותה מחשבה פלילית. ישנם כמה רכיבים ליסוד זה: קוגניטיביים – למשל: מודעות וחשד. רכיבים נורמטיביים – למשל רשלנות, ורכיבים רצוניים כמו קלות דעת, אדישות או כוונה.

קיום היסוד הנפשי מאפשר הטלת אחריות פלילית על הנאשם. כדי לפסוק שהנהג הנאשם גרם מוות ברשלנות בתאונת דרכים, יש לחקור האם באמת מעשיו נעשו מתוך חוסר מודעות לתוצאות העתידיות. מקרים שונים עשויים להיות דומים מאוד מבחינת היסוד העובדתי, אולם מקרה אחד עשוי להיות תוצאה של קלות דעת וכוונה, בעוד מקרה אחר יסווג כעבירת גרימת מוות ברשלנות.

שיקולי עניין לציבור, כיצד יבואו לידי ביטוי בכתב האישום נגד נאשם בעבירה של גרימת מוות?

האינטרס הציבורי מחייב העמדה לדין של מי שגרם למוות ברשלנות בתאונת דרכים. אולם במקרים מסוימים עלול להתבטל כתב האישום או להיות פחות בחומרתו. נגד נאשם שהרג בן משפחה או נהג שנפצע בעצמו בתאונה בצורה חמורה, פיזית או נפשית, יתכן ויוגש כתב אישום בגין רשלנות, אף שהעבירה בוצעה מתוך קלות דעת ופזיזות, או שכתב האישום לא יוגש כלל, זאת בהתאם לשיקולי עניין לציבור. ההקלות תינתנה רק לנהגים בעלי עבר פלילי נקי המוגדרים כנורמטיביים.

גרם למוות ברשלנות בתאונת דרכים, מהלך התביעה

הנהג יזומן לשימוע בפני קצין משטרתי בדרגת מפקח ומעלה, תוך שלושה ימים מיום התאונה. במהלך השימוע יציג הנאשם את גרסתו, גרסה זו תהפוך לחלק מהחומר בתיק הפלילי שלו, מה שעשוי להשפיע בהמשך על חומרת הענישה, לכם חשוב לפנות כבר בשלב הראשוני לייעוץ עם עורך דין תעבורה, כדי שינחה את הנאשם כיצד להציג את טיעוניו בצורה הטובה ביותר באופן משפטי. במהלך שימוע זה יחליט הקצין האם יש להגיש כנגד הנהג הפוגע כתב אישום. במעמד זה רשאי הקצין לפסוק על פסילה מנהלית של רישיון הנהג לתקופה של עד 90 יום.

לאחר מכן צפויים דיונים ארוכים וממושכים בעניין, כדי לקבוע את צורת הענישה החוקית. לפניכם מספר עונשים פוטנציאליים למי שגרם מוות ברשלנות בתאונת דרכים:

  • שלילת רישיון לפרק זמן ממושך.
  • מאסר על תנאי.
  • מאסר בפועל.
  • עבודות שירות.
  • קנס כספי.

הואשמתם בגרימת מוות ברשלנות, פנו עוד היום לעורך דין תעבורה!

גרם מוות ברשלנות בתאונת דרכים - accidents-adv

במידה וגרמתם מוות ברשלנות בתאונת דרכים, עלולה להיות מוגשת כנגדכם תביעה משפטית חמורה. אולם תפקידו של עורך דין תעבורה הוא לחלץ אתכם מהפרשיה הזאת, ועל הצד היותר טוב. עורך דין תעבורה בקיא בשלל סעיפי החוק המשתנים בחוק, הוא עשוי לשלוח בוחן תנועה מטעמו שיבדוק את הראיות בצורה מתמטית, לאחר מכן יבדוק עורך הדין את חומרת העבירה שנקבעה לפי חומר הראיות, כשביכולתו להפחיתה באופנים שונים כדוגמת שינוי העבירה המיוחסת לנהג, לרבות המתה בקלות דעת. במקרים רבים יוכל עורך הדין  להקל על גזר הדין ולהיטיב מאוד עם צורת הענישה, זאת בשל היכרותו המעמיקה עם חוק העונשין וההתנהלות המשפטית.

מואשמים בעבירת גרם מוות ברשלנות? לא מחייב שאתם עתידים "לבלות" את מיטב שנותיכם בכלא הישראלי, במידה ותפנו לעורך דין תעבורה מקצועי, רבים הסיכויים שלכם לצאת בשלום מהפרשה הזאת. זה הזמן לפנות למשרד עורכי דין המתמחה דווקא בדיני תעבורה ולבקש את עזרתו בייצוג נכון של התיק הפלילי שלכם, הידע הרב שלהם בתתי הסעיפים ובסייגים יעמדו לשירותכם. כשהמיומנות והניסיון הרב עשויים להוכיח את חפותכם.

 

העונש המרבי הקבוע בחוק בגין עבירת גרם מוות ברשלנות הינו – מאסר בפועל של מקסימום 3 שנים. בנוסף על הנהג לדעת כי הוא צפוי לעונשים נוספים כדוגמת: קנס כספי, פסילת רישיון הנהיגה בפועל ועוד. לעוד בנושא, במאמר המלא.
חד משמעית – כן. לאור העובדה כי מתנוסס מעליך עונש של מאסר בפועל, חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין תאונות דרכים הבקיא ברזי הדינים השונים. עורך דין מיומן יטיב עימכם במעמד הענישה החל מתיקון כתב האישום ועד לזיכוי מלא.
דוגמאות לתיקי תאונות דרכים בהם סייענו

 מייל אישי: [email protected]

 מייל אישי: [email protected]

עוד בנושא

תאונת טרקטורון

תאונות טרקטורון מתבצעות לרוב בשטחים פתוחים כמו שדות ושטחים מדבריים שאינם כבישים. האחראים להן יהיו בדרך כלל בני נוער העושים שימוש בטרקטורון לצורכי בילוי, מה

תאונת דרכים משאית

תאונת דרכים בה מעורבת משאית היא תמיד אירוע גדול. מעצם היותה של המשאית כלי רכב כבד וגדול, שבדרך כלל גם מכיל הרבה סחורה, כל חריגה

תאונת דרכים מה עושים

במקרה בו אתם מעורבים בתאונת דרכים, חשוב שתנקטו במספר פעולות מהותיות בזירת התאונה. במאמר זה תוכלו למצוא מספר פרטים חשובים ושימושיים שיוכלו לשמש אתכם במקרה

תאונת דרכים עצמית

מדי שנה מתרחשות בישראל אלפי תאונות דרכים אשר מתוכן גם תאונת דרכים עצמית. אנו נתקלים בלא מעט מקרים בהם אנשים אינם מבינים את ההבדלים בין

תאונת קורקינט חשמלי (גלגינוע)

הכלי "הקומפקטי" והזריז הזה המכונה בעברית גלגינוע, או בשפה מדוברת: קורקינט חשמלי, צבר תאוצה, והיום אנו רואים רבים שרוכשים את כלי הרכב דו-הגלגלי הזה, למטרות

תאונת אופניים

רוכבי אופניים ביום יום הם משהו שהולך ומשתלט לנו על שדה הראייה, רבים בוחרים לרכב על אופניים בגלל החיסכון הגדול בדלק, בשל הפעילות הספורטיבית וכן,

בוחן תנועה בתאונת דרכים

אם הייתם מעורבים בתאונת דרכים קשה, סביר להניח שנתקלתם בבוחן התנועה בזירת התאונה. חשוב שתבינו את המשמעות הרבה שיש למסקנותיו של בוחן התנועה שכן עלולות

תאונת דרכים הולך רגל

תאונות דרכים בהם מעורבים הולכי רגל מסתיימות בדרך כלל בפגיעות ובפציעות חמורות עד לגרימת מוות, כאשר הסיבה לכך הינה הגיונית, שהרי יחסי הכוחות אינם שווים

עונש מאסר בפועל בתאונות דרכים

תאונת דרכים היא אירוע שאף אחד לא רוצה למצוא את עצמו מעורב בו. הדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בתאונה שבה יש נפגעים, ברכוש וכמובן בנפש.

תאונת דרכים במהלך שירות צבאי

השירות הצבאי הוא פרק משמעותי בחייו של אזרח במדינת ישראל. לעיתים, במהלך השירות עלולות להתרחש תאונות דרכים, שבעקבותיהן עלול הנהג למצוא את עצמו בהליך משפטי.

אי השארת פרטים בתאונה עם נפגעים

הייתם מעורבים בתאונת דרכים? אחד הצעדים הראשונים שעליכם לבצע הוא החלפת פרטים עם שאר המעורבים בתאונה. אי החלפת פרטים עלול להוביל אתכם לעונש חמור במיוחד,

תאונת דרכים נהג צעיר

לצערנו הרב, ניתן לראות כי במדינת ישראל תאונות דרכים הן אירוע נפוץ אשר מתרחש מדי יום. מדובר בנתון מדאיג אשר עשוי להעיד על כך שנהגים

כתב אישום בגין מעורבות בתאונת דרכים

אם הייתם מעורבים בתאונת דרכים, קבלת כתב אישום בעקבות המעורבות בתאונה יכולה ללא ספק להיות אירוע מאוד מטלטל. ישנם אזרחים רבים שהיו רחוקים מהאשמה פלילית

תאונת דרכים עם הרוגים

עבירות המתה נחשבות לעבירות החמורות ביותר בחוק הישראלי, כאשר חוק העונשין על גרימת מוות הוא המחמיר ביותר מבין העבירות השונות. בעבר חולקו עבירות ההמתה ל-3

תאונת פגע וברח

תאונת פגע וברח מכונות בחוק תאונות הפקרה, מה שמתאר את שקורה בפועל בתאונות מסוג זה. תאונות פגע וברח הן תאונות בהן נמלט הנהג הפוגע מהמקום,

המתה בקלות דעת

בשנת 2019 חלה רפורמה חדשנית בעבירות ההמתה בישראל אשר באה לידי ביטוי באמצעות הרחבתן של סעיפי העבירות השונות. חשוב להבין כי הרפורמה שחלה בעבירות ההמתה

 תאונת דרכים קטלנית

תאונת דרכים קטלנית תגרור אחריה שימוע של הנהג האחראי למוות, מול קצין משטרה וכתב אישום בגין ביצוע עבירה של המתה. צורת המוות שונה בכל מקרה,

תאונת טרקטורון

תאונות טרקטורון מתבצעות לרוב בשטחים פתוחים כמו שדות ושטחים מדבריים שאינם כבישים. האחראים להן יהיו בדרך כלל בני נוער העושים שימוש בטרקטורון לצורכי בילוי, מה

תאונת דרכים משאית

תאונת דרכים בה מעורבת משאית היא תמיד אירוע גדול. מעצם היותה של המשאית כלי רכב כבד וגדול, שבדרך כלל גם מכיל הרבה סחורה, כל חריגה

תאונת דרכים מה עושים

במקרה בו אתם מעורבים בתאונת דרכים, חשוב שתנקטו במספר פעולות מהותיות בזירת התאונה. במאמר זה תוכלו למצוא מספר פרטים חשובים ושימושיים שיוכלו לשמש אתכם במקרה

תאונת דרכים עצמית

מדי שנה מתרחשות בישראל אלפי תאונות דרכים אשר מתוכן גם תאונת דרכים עצמית. אנו נתקלים בלא מעט מקרים בהם אנשים אינם מבינים את ההבדלים בין

תאונת קורקינט חשמלי (גלגינוע)

הכלי "הקומפקטי" והזריז הזה המכונה בעברית גלגינוע, או בשפה מדוברת: קורקינט חשמלי, צבר תאוצה, והיום אנו רואים רבים שרוכשים את כלי הרכב דו-הגלגלי הזה, למטרות

תאונת אופניים

רוכבי אופניים ביום יום הם משהו שהולך ומשתלט לנו על שדה הראייה, רבים בוחרים לרכב על אופניים בגלל החיסכון הגדול בדלק, בשל הפעילות הספורטיבית וכן,

בוחן תנועה בתאונת דרכים

אם הייתם מעורבים בתאונת דרכים קשה, סביר להניח שנתקלתם בבוחן התנועה בזירת התאונה. חשוב שתבינו את המשמעות הרבה שיש למסקנותיו של בוחן התנועה שכן עלולות

תאונת דרכים הולך רגל

תאונות דרכים בהם מעורבים הולכי רגל מסתיימות בדרך כלל בפגיעות ובפציעות חמורות עד לגרימת מוות, כאשר הסיבה לכך הינה הגיונית, שהרי יחסי הכוחות אינם שווים

עונש מאסר בפועל בתאונות דרכים

תאונת דרכים היא אירוע שאף אחד לא רוצה למצוא את עצמו מעורב בו. הדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בתאונה שבה יש נפגעים, ברכוש וכמובן בנפש.

תאונת דרכים במהלך שירות צבאי

השירות הצבאי הוא פרק משמעותי בחייו של אזרח במדינת ישראל. לעיתים, במהלך השירות עלולות להתרחש תאונות דרכים, שבעקבותיהן עלול הנהג למצוא את עצמו בהליך משפטי.

אי השארת פרטים בתאונה עם נפגעים

הייתם מעורבים בתאונת דרכים? אחד הצעדים הראשונים שעליכם לבצע הוא החלפת פרטים עם שאר המעורבים בתאונה. אי החלפת פרטים עלול להוביל אתכם לעונש חמור במיוחד,

תאונת דרכים נהג צעיר

לצערנו הרב, ניתן לראות כי במדינת ישראל תאונות דרכים הן אירוע נפוץ אשר מתרחש מדי יום. מדובר בנתון מדאיג אשר עשוי להעיד על כך שנהגים

כתב אישום בגין מעורבות בתאונת דרכים

אם הייתם מעורבים בתאונת דרכים, קבלת כתב אישום בעקבות המעורבות בתאונה יכולה ללא ספק להיות אירוע מאוד מטלטל. ישנם אזרחים רבים שהיו רחוקים מהאשמה פלילית

תאונת דרכים עם הרוגים

עבירות המתה נחשבות לעבירות החמורות ביותר בחוק הישראלי, כאשר חוק העונשין על גרימת מוות הוא המחמיר ביותר מבין העבירות השונות. בעבר חולקו עבירות ההמתה ל-3

תאונת פגע וברח

תאונת פגע וברח מכונות בחוק תאונות הפקרה, מה שמתאר את שקורה בפועל בתאונות מסוג זה. תאונות פגע וברח הן תאונות בהן נמלט הנהג הפוגע מהמקום,

המתה בקלות דעת

בשנת 2019 חלה רפורמה חדשנית בעבירות ההמתה בישראל אשר באה לידי ביטוי באמצעות הרחבתן של סעיפי העבירות השונות. חשוב להבין כי הרפורמה שחלה בעבירות ההמתה

 תאונת דרכים קטלנית

תאונת דרכים קטלנית תגרור אחריה שימוע של הנהג האחראי למוות, מול קצין משטרה וכתב אישום בגין ביצוע עבירה של המתה. צורת המוות שונה בכל מקרה,

תאונת טרקטורון

תאונות טרקטורון מתבצעות לרוב בשטחים פתוחים כמו שדות ושטחים מדבריים שאינם כבישים. האחראים להן יהיו בדרך כלל בני נוער העושים שימוש בטרקטורון לצורכי בילוי, מה

תאונת דרכים משאית

תאונת דרכים בה מעורבת משאית היא תמיד אירוע גדול. מעצם היותה של המשאית כלי רכב כבד וגדול, שבדרך כלל גם מכיל הרבה סחורה, כל חריגה

תאונת אופנוע וקטנוע

בשנים האחרונות ניתן לראות כי מתרחשות תאונות רבות ברחבי כבישי ישראל בדרגות חומרה שונות החל מפציעות המוגדרות כקלות ועד לפגיעות חמורות אשר עשויות לכלול אובדן